Обява – изтегли

Столична община – район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Кариери |