Съобщение от Софийска света митрополия

В последните няколко години и особено в последните месеци се наблюдава засилване на тенденцията лица, които не се числят към клира на Софийска Епархия / Софийска Митрополия и въобще не се числят към клира на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия (БПЦ – БП), т.е. лица, които не са свещенослужители, да вземат участие, организират и да извършват обществени и частни богослужебни последования, като например извършване на панихиди, заупокойни молитви, водосвети, освещавания и др. подобни.
В тази връзка Ви уведомяваме, че на основание чл. 29, ал. 5 от Закона за вероизповеданията /ДВ. бр. 108 от 2018 г./ на всички свещенослужители Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия е издал служебни идентификационни карти, с които се легитимират като такива. Лица, които не притежават идентификационна карта, издадена от Св. Синод, не са свещенослужители на БПЦ-БП, и в частност на Софийска епархия, и не се числят към клира на Българската православна църква – Българска Патриаршия, като неотделим член на Едната Света, Съборна и Апостолска Църква. Такива лица, които не разполагат с идентификационна карта на свещеник не са свещенослужители, нямат канонично ръкоположение за свещенослужители и не са назначени за такива или са били назначени, но са били низвергнати от чин, т.е. са загубили правото да свещенодействат, поради което извършваните от тях свещенодействия не са действителни, а са единствено с цел получаване на материална облага.
Предвид изложеното към настоящото уведомление прилагаме образец на служебна идентификационната карта, издавана от Св. Синод на всички свои свещенослужители, с оглед да узнаете формата ѝ и да Ви е известно по какъв начин даден свещенослужител се легитимира като такъв. 

Служебна идентификационна карта

Съобщение от Софийска света митрополия

Последни новини |