Приложение №22 Декларация избирател извън страната чл.22 ал.2 и чл.243

Приложение №21 Заявление за гласуване извън страната чл. 16 ал.1 и чл.243

Приложение №18 Заявление-декларация за гласуване на друго място чл.34 ал.1,2,3,4

Приложение №17 Декларация по чл.28, ал.3,4

Приложение №14 Заявление за гласуване подвижна кутия

Приложение №13 Заявление за изключване от Списък заличени лица чл.40

Приложение №12 Заявление – вписване в избирателен списък по настоящ адрес чл.39 ал.1

Приложение №11 Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица чл.256 ал.2 и чл.39

Приложение №10 Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица чл.39 ал.2-6

Приложение №9 Заявление за вписване в избирателен списък

Приложение №8 Заявление за непълноти и грешки чл.43 ал.1

Заявления и декларации за избирателите във връзка с изборите за Народно събрание 2021

За гражданите |