Намерение за обособяване на надземни паркоместа в кв. Гео Милев, КИ № 68134.703.1326

Във връзка с намеренията на район „Слатина“-СО за обособяване на надземни паркоместа в кадастрален имот № 68134.703.1326  (УПИ I ЗА ОЖС, кв. 101, м. Гео Милев, район „Слатина“, гр. София, със съставен Акт за частна общинска собственост № 170 том LIV рег. 24357 дело 17282 от 20.04.2018г., издаден от Служба по вписванията-гр.София), Ви съобщавам, че с реализирането на това предложение ще бъде: спряно разрушаването на подземен паркинг ПИ № 853 (част от ПИ № 68134.703.1326) чрез укрепване на неговата конструкция, отстраняване на настоящият проблем с наводняването му и същевременно ще бъдат подсигурени повече паркоместа в района. Имотът ще бъде облагороден, ще се елиминират калните точки и запрашаването от тях, ще се подобри осветеността и осигури безопасността на паркиращите автомобили.

Обособяването на паркинг ще бъде извършено между имоти, както следва:

Запад: КИ № 68134.703.1327;

Север: ПИ № 853 (подземен паркинг), част от  № 68134.703.1326 ;

Изток: ул. „Лидице“

Юг: КИ № 68134.703.1329, ул. „Хубавка“, КИ № 68134.703.1329,         68134.703.360

 

Очаквам от Вас и  моля да изразите Вашата гражданска позиция по гореописаното намерение.       

 

 

Намерение за обособяване на надземни паркоместа в кв. Гео Милев, КИ № 68134.703.1326

Последни новини |