Проверка на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

На линковете по-долу може да направите проверка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

Спраявка по ЕГН

Справка по адрес

Справка може да извършите и чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 Телефонът е безплатен за цялата страна.

Проверка на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Последни новини |