Заседание №2 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението

ПРОТОКОЛ 02

                  На 17.02.2021г. от 09.00ч се проведе Заседание №2- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ), определен със Заповед № РСЛ21-РД09-10/ 12.01.2021г.  на кмета на район „Слатина“-СО,  в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Николов- заместник-кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Русинова- Обществен съвет по пътна безопасност, Европейски център за транспортни политики

и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Служители на район „Слатина“-СО, както следва:

1.1.      инж. Диана Тодорова- главен експерт в отдел ИИБ, район „Слатина“-СО;

1.2.      Милица Йорданова- юрисконсулт в отдел ПНО, район „Слатина“-СО;

1.3.      арх. Иван Иванов- главен експерт в отдел УТКРКС, район „Слатина“-СО

  1. Външни експерти, организации и инициативни комитети, както следва:

2.1.      Симеон Вълков- Европейски център за транспортни политики;

2.2.      инж. Георги Атанасов- Европейски център за транспортни политики;

2.3.      Александър Георгиев- „Център за градска мобилност“ ЕАД;

2.4.      инж. Димитър Петров- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.5.      Димитър Ганев- общественик, Столична община;

2.6.      инж. Илия Запрянов- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.7.      Димитър Кирилов- Европейски център за транспортни политики;

2.8.      Владимир Тодоров- Българска Асоциация на пострадалите при катастрофи;

2.9.      Красимир Георгиев- Асоциация за квалификация на автомобилистите в България;

2.10.    Трендафил Маринов- Български автоинструкторски съюз;

2.11.    Иван Табаков- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.12.    Росен Рапчев- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.13.    Румен Дунев- Сдружение автотехнически експерти по ПБ;

 

До всички членове и желаещи бе изпратен индивидуален линк и код за достъп до заседанието.

 

Заседание № 2 се проведе при следния дневен ред:

  1. Постъпило предложение от жителите по темата, разисквана на Заседание №1- разширяване на алеята между бл. 35 (47) и бл. 36 (45), както и разглеждане на възможността за пробив и свързването й с ул. „Владимир Василев“ (между бл. 28 (36) и бл. 31 (36) ) при храм „Възнесение Господне“; проблеми с паркирането в зоната на ж.к. „Яворов“;
  2. Въвеждане на „Зона 30“ в ж.к. „Яворов“;
  3. Определяне на дата за следващо заседание на РКСОБД

 

След представяне на присъстващите в заседанието членове на комисия, поканени външни експерти и граждани, както следва:

Георги Илиев, Тошко Николов, Диана Русинова, Диана Тодорова, Иван Иванов, Галина Белева, Георги Атанасов, Веселин Петров, Ива Цаловска, Иван Табаков, Симеон Вълков, Алекс Николова, Димитър Кирилов, Надка Попова, Татеос Нигосян, Калина Колибарска, Теодор Атанасов, Милена Ангелова, Ивайло Ценков, Милена, Галина Велева и др. непредставили се граждани,

 

се пристъпи към обсъждане на дневния ред, както следва:

 

По т. 1: Обсъди се постъпилото крайно негативно становище на част от жителите в ж.к. Яворов. Поради идеята всички действия на РКСОБД да са съобразно желанието на живущите, членовете на комисията бяха единодушни, че тяхното становище трябва да бъде взето предвид. С оглед на изказано опасение, че алеите са тесни, което възпрепятства достъпа на превозни средства със специален режим на движение (пожарни коли, линейки и др.), както и на сметоизвозващите камиони, член на комисията изказа мнение, че дори и от нормативна гледна точка, такива улици са недопустими, тъй като не разполагат с обръщало към тях. Кметът Георги Илиев изрази мнение, че първо трябва да се изготви визуално предложение, което да се подложи на обсъждане с гражданите- с всички свои плюсове и минуси, за да има максимална информираност на гражданите. Самият той изрази своето виждане за огромните плюсове от това да се запазят зелените площи и в същото време да се елиминират горепосочените опасности, които засягат безопасността, здравето и възможни неприятни ситуации. При изготвяне на схема, която визуализира предложението, същата може да бъде обсъждана и в групата на Яворов с цел вземане на информирано решение от живущите.

Отново бе подчертано, че не се засяга застроителния план на квартала, както е посочено в гражданското становище, въпреки че на Заседание № 1 бе обърнато особено внимание на присъстващите граждани. На заседанията на настоящия РКСОБД  никога, под никаква форма не е предлагано да се изменя застроителния план на кв. Яворов. Обсъжда се пътната безопасност и в конкретния случаи- и проблемите с паркирането.

Кметът Георги Илиев потвърди казаното, като поясни, че единственият възможен строеж в кв. Яворов е възстановяването на бившия ресторант Ропотамо във вида, в който е бил.

Изразено бе отново категоричното мнение на гражданите против предложението, което както се каза в началото на заседанието, ще бъде взето предвид.

В тази връзка, следва да се изработи идеен проект, който да бъде подложен на обществено обсъждане и след това да се вземе решение, дали да бъде реализиран. Кметът Георги Илиев отново подчерта, че иска живущите да разполагат с цялата информация и тогава да има обсъждане на отправените експертни предложения.

 

По т. 2: Въвеждането на „Зона 30“ или т.нар. „Успокоена зона“ ще има положителен ефект и ще доведе до повишаването на пътната безопасност в квартала. Кметът Георги Илиев подкрепи предложението, като се мотивира с фактите, че в квартала говорим за алеи, а има и прави участъци, в които във всеки един момент може да изскочат хора, в т.ч. и малки деца.

След изказано гражданско мнение бе подчертано, че без поставени пътни знаци и обозначения  в квартала, в момента, няма такава въведена зона.

Присъстващите живущи не възразиха на отправеното предложение.

 

 

По т. 3: Определи се час и дата на следващо заседание: 9:00ч на 11.03.2021г. (четвъртък)  

 

 

 

 

Заседание №2 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението

Последни новини |