Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна за граждани под задължителна карантина или изолация

Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна за граждани, поставени под задължителна карантина или изолация, се подават от днес (24.03.2021 г.) до 17.30 ч. на 31.03.2021 г.
 
Заявлението се подава при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.
 
Начини на подаване:
  • Саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • Подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • Заявление, подадено на електронната поща covid.psik@sofia.bg   без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • Електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Образец на заявлението може да намерите тук 

Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна за граждани под задължителна карантина или изолация

За гражданите |