Проверки на кабелните мрежи на територията на район „Слатина“

До кабелните оператори,изградили или изграждащи въздушни кабелни мрежи за пренос на данни на територията на район „Слатина“ 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с извършваните от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на район „Слатина“ – СО проверки, относно законността на изградените кабелни мрежи на територията на Района, Ви уведомяваме, че при установяване на положени въздушно, на височина по-малко от 4,50 м, кабели от въздушни кабелни мрежи за пренос на данни на територията на Района, същите ще бъдат премахвани незабавно с оглед безопасността и опазването живота и здравето на гражданите.

Проверки на кабелните мрежи на територията на район „Слатина“

Обяви, Последни новини |