Заповед на кмета на Столична община

Места за поставяне на агитационни материали

Разпространение на агитационни материали във връзка с изборите за Народно събрание 2021

За гражданите |