ПРОТОКОЛ № 04 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД )

ПРОТОКОЛ 04

На 15.04.2021г. от 09.00ч се проведе Заседание № 4- онлайн, на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД ), определен със Заповед № РСЛ21-РД09-10/ 12.01.2021г.  на кмета на район „Слатина“-СО,  в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Илиев- кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тошко Николов- заместник-кмет на район „Слатина“-СО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Русинова- Обществен съвет по пътна безопасност, Европейски център за транспортни политики

и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Служители на район „Слатина“-СО, както следва:

1.1.      инж. Диана Тодорова- главен експерт в отдел ИИБ, район „Слатина“-СО;

1.2.      Милица Йорданова- юрисконсулт в отдел ПНО, район „Слатина“-СО;

1.3.      арх. Иван Иванов- главен експерт в отдел УТКРКС, район „Слатина“-СО

  1. Външни експерти, организации и инициативни комитети, както следва:

2.1.      Симеон Вълков- Европейски център за транспортни политики;

2.2.      инж. Георги Атанасов- Европейски център за транспортни политики;

2.3.      Александър Георгиев- „Център за градска мобилност“ ЕАД;

2.4.      инж. Димитър Петров- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.5.      Димитър Ганев- общественик, Столична община;

2.6.      инж. Илия Запрянов- Дирекция „Управление и анализ на трафика“-СО;

2.7.      Димитър Кирилов- Европейски център за транспортни политики;

2.8.      Владимир Тодоров- Българска Асоциация на пострадалите при катастрофи;

2.9.      Красимир Георгиев- Асоциация за квалификация на автомобилистите в България;

2.10.    Трендафил Маринов- Български автоинструкторски съюз;

2.11.    Иван Табаков- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.12.    Росен Рапчев- Държавна агенция безопасност на движението по пътищата;

2.13.    Румен Дунев- Сдружение автотехнически експерти по ПБ;

 

До всички членове и желаещи бе изпратен индивидуален линк и код за достъп до заседанието.

 Заседание № 4 се проведе при следния дневен ред:

  1. Разглеждане и обсъждане на изготвено предложение за оптимизиране на плана за организация на движение на ул. „Слатинска“;
  2. Определяне на дата за следващо заседание на РКСОБД

който се обсъди, както следва:

 По т. 1: Чрез споделен екран бе представен изготвения чертеж на съществуващата организация на движение на ул. „Слатинска“. Представянето се извърши от кръстовище до кръстовище, с начало ул. „Гео Милев“. Присъстващите експерти изказаха предложение освен забрана на ляв завой, на кръстовището с ул. „Циклама“, да се постави и физическа преграда, ограничаваща завиването наляво. Г-н Илиев изказа твърдата си позиция, че това може да бъде реализирано само след предоставяне на физическа възможност на хората за изход към ул. „Гео Милев“ .

РКСОБД се обедини около идеята на ул. „Циклама“ да бъде забранено извършването на ляв завой, да бъдат изградени физически ограничители ( напр. делинеатори), след като бъде решен проблема с отварянето на локалното платно на ул. „Слатинска“ към ул. „Гео Милев“ и приложена уличната регулация (в т.ч. и в другия й край.)

Обсъдиха се нерегламентираните входове/изходи от/към бл. 47А и бл.47Б ( срещу ул. „Циклама“), от които се извършват опасни леви завои и възможността за изграждане на буферен паркинг на мястото на нерегламентираният такъв.

РКСОБД препоръча да се разгледа възможността в бъдеще да се изгради буферен паркинг към метрото, като се помисли как да се създаде най-добрата възможност на живущите в прилежащите блокове да го ползват.

РКСОБД препоръча корекция на пътната маркировка и премахване на знаци А 24, В 28 и Т17. Стоянката за такситата е необходимо да бъде изместена в северна посока, поради зоната за престрояване, в която попада. Нерегламентираните подходи трябва да бъдат премахнати.

РКСОБД препоръча изместване на автобусната спирка срещу ул. „Александър Момчев“, чиято зона реално попада в кръстовището. Да се разгледа възможността за изграждане на уширение за спирката. Необходима е корекция на пътната маркировка за пешеходно движение, съобразно регулираното със светофарна уредба кръстовище.

Да се приложи уличната регулация, да се обособи съществуващата улица към бл. 48- почисти, поставят пътни знаци.  Да се изготви и  разгледа графично предложение за входовете и изходите към бл. 48, бл. 44А, бл. 44, бл. 49.

Повдигнатата пешеходна пътека при бл. 44А ул. „Георги Аспарухов- Гунди“ предизвика дискусии за начините за допълнително й обезопасяване, забрана за паркиране в нейния обхват (от двете страни) и задължително осветяване.

Обсъди се и се препоръча поставянето на пътни знаци на северния подход на бл. 44 към

ул. „Слатинска“, забрана на ляв завой ( в т.ч. пътна маркировка), поставянето на пътни знаци и на отсрещната страна. Ул. „Кирил Божиков“ също е без поставени пътни знаци към ул. „Слатинска“. Близостта на автобусната спирка представлява сериозна предпоставка за инцидент при изход от подхода. Като цяло е необходимо да се поставят физически прегради.

Да се проучи възможността за изграждане на кръгово движение в западната част на ул. „Георги Аспарухов- Гунди“, което да позволява излаз на живущите посока център (север).

По време на дискусията между членовете, ясно бе подчертано, че понякога удобството, което търсят хората, води до отнемане на човешки животи, травми и това може да бъдат и техните деца. Затова безопасността е основният водещ фактор за правилното организиране на движението в даден район.

РКСОБД предложи забраната за ляв завой от съществуващ подход преди кръстовището с ул. „Боян Магесник“- допълнителен преглед и обсъждане.

РКСОБД препоръчва да се разгледа възможността за изграждане на кръгово движение на мястото на пресичане на ул. „Слатинска“ с ул. „Боян Магесник“ с цел елиминиране на конфликтни точки ( напр. идващите с предимство по ул. „Слатинска“ са в гръб на движещите се по ул. „Боян Магесник“). Ще бъде разгледана възможността за директно преминаване на движещите се автобуси по двете улици- без навлизане в кръгово движение.

След изготвено конкретно предложение, за разглеждане на случая и намиране на най-доброто решение ще бъдат поканени представители от район „Подуяне“-СО, в чиято територия попада източната част от ул. „Боян Магесник“.

По предложение на районната администрация, на следващото заседание ще бъде разгледано движението от /към бул. „Ботевградско шосе“ (двата тунела) и от/към ул. „Велчо Атанасов“/ ул. „Боян Магесник“.       

По т. 2: Определи се час и дата на следващо заседание: 9:00ч на 13.05.2021г. (четвъртък).

ПРОТОКОЛ № 04 на Районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението ( РКСОБД )

Последни новини |