Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

За периода от 14.04.2021г. до 28.04.2021г. ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от Район „Слатина“.

Подписването ще бъде в сградата на Районната администрация на р-н „Слатина“ – бул. „Шипченски проход“ № 67, партер, стая 110 всеки делничен ден от 09.00ч до 16.30ч .

Тел. за справки 02/872 00 29.

Договорите ще се подписват в 3 екземпляра, като при подписването всеки кандидат следва да предостави:

  1. копие от документа за собственост на имота;
  2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, който се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки: 

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

Договор ФЛ

Договор ЮЛ

 

Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства

Последни новини, Съобщения |