Въпроси, касаещи промени в организацията на движение във връзка с ремонтните дейности на ЖП мост над ул. „Владимир Минков Лотко“ и ул. „Слатинска река“,  район „Слатина“-СО

Съгласно постъпило в районната администрация писмо от ДП „НКЖИ“ с вх. № РСЛ21-ЕВ00-784-[2]/ 10.05.2021г., относно въпроси, касаещи промени в организацията на движение във връзка с ремонтните дейности на ЖП мост над ул. „Владимир Минков Лотко“ и ул. „Слатинска река“,  район „Слатина“-СО, Ви информирам:

ЖП мостът на км. 5+526,85 е елемент от самостоятелен етап Участък 3: Подуяне – Искър: Двупътна електрифицирана железопътна инфраструктура-реконструкция по проект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: Железопътен участък СофияПодуяне-Искър-Казичене-Елин Пелин(без жп гари София и Елин Пелин). Участък : София-Искър (без ж.п. гари Искър и Казичене) с местонахождение: Област София, столична община, райони Сердика, Подуяне, Слатина и Искър “.

От месец ноември 2021 г. до месец февруари 2022 г. предстои втори етап и в този период отново ще бъде затворена ул. „Слатинска река“ под моста за автомобилното движение. По същото време за улеснение на живущите в кв. „Христо Ботев“ и за по-добра транспортна комуникация в района, ще бъде открито отново пешеходното преминаване в източната страна на моста.

 

 

 

 

 

Въпроси, касаещи промени в организацията на движение във връзка с ремонтните дейности на ЖП мост над ул. „Владимир Минков Лотко“ и ул. „Слатинска река“, район „Слатина“-СО

Последни новини |