Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97 год.) и чл. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на Службите по трудова медицина (ДВ бр.14/2008 год.), в срок до 20.05.2021 год. очакваме Вашите ценови предложения за извършване на трудово-медицинско обслужване на около 120 бр. работници и служители на Столична община – район „Слатина“.

 

Кмет на СО – район „Слатина“

На вниманието на служби по трудова медицина

Обяви, Покани, Съобщения |