Публична дискусия на граждани за обсъждане на местно ниво на важни въпроси от общ интерес – проект за изграждане на четириетажен паркинг и зона за спорт на територията на район „Слатина“ – СО

Предвид острия недостиг на места за паркиране, който нараства заради трайната тенденция за увеличаването на броя на автомобилите и непрекъснатото обособяване на нови зони за платено паркиране, както и с цел облекчаване на автомобилния трафик, повишаване на посещаемостта на пазар „Ситняково“ и осигуряването на по-добра градска среда в района около пазарната площадка, „Пазари Изток“ ЕАД планира изграждането на многоетажен надземен паркинг на пазара, на мястото на съществуващия открит паркинг. Паркингът е планиран като сигурен и безопасен, с лесен достъп за влизане и излизане, безпрепятствено достигане и лесна поддръжка. На най-горното ниво на сградата се предвижда да се изгради съоръжение за спорт, включващо покрито спортно игрище, спортен център с две зали и съблекални, както и кафе-сладкарница за нуждите на посетителите.

        Проектът предвижда изграждане на многоетажен надземен паркинг със спортно съоръжение на последно ниво, върху терен собственост на “Пазари Изток” ЕАД. Параметрите на проекта: ЗП на сградата – 1590 кв. м., РЗП – 6430 кв. м. Планират се 4 нива със 158 бр. паркоместа,  възможност за обособяването на зона за провеждане на социални и бизнес събития на 4-то ниво, и последно 5-то ниво (покривно) със спортно игрище 20х40 метра, 2 бр. спортни зали, съблекални и кафе-сладкарница.

       Във връзка с горепосоченото, планираме да се проведе дискусия относно изграждането на четириетажен паркинг и зона за спорт на територията на район „Слатина“ – СО. Дискусията ще бъде водена от модератор.

Дискусията ще се проведе на 2 етапа, онлайн през платформата за видеоконферентна връзка ZOOM и ще бъде придружена с онлайн излъчване на страницата във Фейсбук на район Слатина на СО.

 

Участници в дискусията ще бъдат:

  • Изп. д-р на „Пазари Изток“ ЕАД – г-жа Д. Стойнева;
  • Архитект на проекта  ;
  • Кметът на район Слатина на СО – г-н Г. Илиев;
  • Председател на ПК по финанси и бюджет в СОС – адв. Г. Георгиев;
  • Председател на ПК по икономика собственост и дигитална трансформация в СОС – г-н Н. Стойнев.

 

Публична дискусия на граждани за обсъждане на местно ниво на важни въпроси от общ интерес – проект за изграждане на четириетажен паркинг и зона за спорт на територията на район „Слатина“ – СО

Обяви, Последни новини |