Стартира ремонтът на ул. Николай Коперник

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 СТОЛИЧНА БЩИНАРАЙОН СЛАТИНА

съобщава

на засегнатото население, че от 12.05.2021г. започва изпълнението на обект:

„Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“    от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“

ЕТАП 2 УЧАСТЪКа на ул. “Николай Коперник“   от бул. „Шипченски проход“   до  ул. “ГЕО МИЛЕВ”

Промяната на маршрута на  автобусна линия №72 и на новите временни спирки са показани на приложената схема – изтегли

 

Стартира ремонтът на ул. Николай Коперник

Без категория, Последни новини |