Онлайн заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съкварталци,

всеки, който иска да гласува по настоящ адрес, може да подаде електронно заявление за гласуване, но не по-късно от 14 дни преди изборния ден. 

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Заявление може да подадете ТУК

Онлайн заявление за гласуване по настоящ адрес

За гражданите |