На основание Заповед № СОА21-РД09-785/04.06.2021 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2021 г.

            Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17.00 ч. на 08.07.2021 г. в деловодството на районната администрация на СО – район „Слатина”.

            Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”

            Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел. 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: so_green@abv.bg и в СО – район „Слатина”, тел. 02 870 53 24, 02 872 00 29 и на e-mail: info@so-slatina.org.  

  

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ” 2021 г.

Последни новини |