По повод тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и оповестяване при въздушна опасност Ви информираме, че на 01.10.2021 г. от 11 часа ще се задейства сиренно-оповестителната система на страната.

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната сиситема

Последни новини, Съобщения |