Какво трябва да направите, ако имате куче

            Ако сте собственик на куче, Ваше задължение съгласно  Закона за ветеринарномедицинската дейност, е да му поставите чип и да направите паспорт при ветеринарен лекар. С копие от паспорта трябва да дойдете в Дирекция „Общински приходи“ („Местни данъци и такси“) – подразделение Слатина,  да попълните декларация за притежаване на домашен любимец и да го регистрирате за плащане на данък. Дължимият годишен данък е 24.00 лв.

            За кастрирани животни данък не се дължи. Ако кастрацията е направена след регистрацията, обстоятелството се декларира и плащането на данък се прекратява.

При настъпване на смърт на животното, собственикът, при необходимост, се свързва с ОП „Екоравновесие“ за извозване. Обстоятелството се декларира в Дирекция „Общински приходи“ – подразделение Слатина и животното се отписва от регистъра.

 

 

Какво трябва да направите, ако имате куче

За гражданите, Последни новини, Съобщения |