УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви, че с Решение № 73/10.02.2022г. на Столичен общински съвет е  прието изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, както следва:

  • 1. Текстът на чл. 25се изменя така:

„Забранява се движението на ППС с животинска тяга /каруци/ по улиците за обществено ползване на територията на Столична община – с граници, заключени в карето между автомагистрала „Европа“, Източна, Западна и Южна дъга на Околовръстен път /СОП/.

  • 2. Текстът на чл. 28, ал.1, т. 8 се отменя.
  • 3. В чл. 130, относно контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява, се създава нова точка “4“ със следното съдържание:

„4. Столичен инспекторат, СДВР- сектор  „Общинска полиция“ и „Аварийна помощ и превенция“, относно забраната по чл. 25 от Наредбата.

  • 4., създава се нов член чл. 133а със следното съдържание:

Чл. 133а При установяване на нарушения по чл. 25 компетентните органи, съгласно чл. 130 задържат за отговорно пазене ППС до поискването му от собственика и го връщат след заплащане на разноските по отговорното пазене.Животните, ползвани за задвижване на ППС с животинска тяга, се предават на ОП„Екоравновесие“ и се връщат на собственика след заплащане на разходите за отговорна пазене, отглеждане и лечение. 

Наредбата влиза в сила от 01.06.2022г. 

 

 

 

Решение на СОС за забрана на движението на ППС с животинска тяга /каруци/ на територията на Столична община.

Съобщения |