Р Е Ш Е Н И Е № 4 5 на Столичния общински съвет от 27.01.2022 година За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

В решение 45 на СОС се определя реда и условията, при които може да се използват пиротехнически изделия – фойерверки на територията на Столична обшина 

Решение 45

Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3А

Р Е Ш Е Н И Е № 4 5 на Столичния общински съвет от 27.01.2022 година За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Последни новини, Съобщения |