I-ви Национален литературен конкурс “Пролетна магия”, организиран от Литературен клуб “Калина Малина” при Народно читалище “П. К. Яворов-1920”

РЕГЛАМЕНТ

 

I-ВИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС                                        „ПРОЛЕТНА МАГИЯ”

2022 ГОДИНА

Организатор на конкурса е Литературен клуб „Калина Малина” при Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, град София.

Темата на конкурса е свързана със събуждането на новия живот през пролетта и красивото усещане за света.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

В конкурса имат право на участие деца, младежи и пълнолетни творци от България в следните категории:

– I-ва категория – деца от 10 до 13 години;

– II-ра категория – младежи от 14 до 18 години;

– III-та категория – участници над 18 години.

Приемат се творби в жанровете поезия и проза.

ИЗИСКВАНИЯ:

Участниците представят творбите си, които не трябва да са публикувани под каквато и да е форма в хартиени и електронни издания, социални мрежи и медии, и да не са участвали в други конкурси и инициативи.

Всеки участник се представя само с една творба във всеки жанр. Творбите трябва да са във формат А4, шрифт Times New Roman с размер 12. Обем на творбите: за поезия – до 2 страници, а за проза – до 5 страници.

Участниците предоставят задължително следните данни: три имена, години, населено място, институция, ръководител, пълен адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка.

Организаторът на конкурса не изплаща под никаква форма авторски права и обезщетения.

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 31 МАРТ, 2022 ГОДИНА

Творбите се изпращат по електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg или чрез пощата на посочения по-долу адрес.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури.

НАГРАДИ:

Отличените творби ще бъдат публикувани в социалната мрежа „Фейсбук”. 

Във всяка възрастова група ще бъдат връчени първо, второ и трето място, които ще са придружени с грамота и/или награда. По преценка на журито някои награди могат да не бъдат връчени, както и да има поощрителни награди.

Всички участници ще получат грамоти за участие, които ще бъдат изпратени по електронната поща.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Резултатите ще бъдат обявени през месец май, 2022 г.

 

ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА НА КОНКУРСА:

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П. К. ЯВОРОВ-1920”,                                

СОФИЯ, 1111, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ” № 24,

ТЕЛЕФОН: 0889 35 89 91 – СЕКРЕТАР СТИЛИЯН СТОИМЕНОВ

 

I-ви Национален литературен конкурс “Пролетна магия”, организиран от Литературен клуб “Калина Малина” при Народно читалище “П. К. Яворов-1920”

Покани, Последни новини |