Уведомление

До собствениците/ползвателите на гаражни клетки, находящи се в общински имоти на територията на район „Слатина“ – СО

Съобщения |