Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Район “Слатина” Ви информира, че във връзка с максимално ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на граждани и юридически лица в центровете за административно обслужване, имате възможност за получаване на административни услуги като електронни такива.

 

Реализираните услуги към настоящия момент чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са достъпни тук.

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Административни услуги, Последни новини |