Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ)

В СО район „Слатина” се изпълнява Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Бенефициент по програмата е СО – район “Слатина”. Проектът стартира на 04.01.2021 г. Стойността на безвъзмездна финансова помощ по договора е 317 925,74  лева. Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

До момента в проекта са включени 297 лица, на които в работните дни се осигурява топъл обяд, представляващ еднократно хранене, което включва супа, основно ястие и хляб, като в менюто се включва минимум три пъти седмично месо. Храната се приготвя в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигурява разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на националните стандарти и норми за изисквания за безопасност на храните, като се спазват  средно дневните препоръчителни продуктови набори, отговарящи на Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението.

 Дейностите по проекта ще се изпълняват в срок  до 30 юни 2022 г., при максимален капацитет 320 лица, живущи в СО – район „Слатина“ или СО – район „Красно село“.

 

 

Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ)

Обяви, Последни новини |