Уважаема съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че Проект  № BG16M1OP002-5.003-0001 „ Подобряване качеството на атмосферния въздух  в  Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“  в  СО – район „Слатина ” продължава.

Заповядайте в удобно за Вас време  да получите формуляр за кандидатстване в  сградата на СО – район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, партер, стая 110 от понеделник  до петък  от  9.00 ч. – 16.30 ч. или за повече информация на тел: 02/ 872 00 29.

 

Поздрави!

От екипа на СО – район „Слатина“

 

Съобщение

Съобщения |