Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, за времето от 25.10.2022 г. до 26.10.2022 г. в Национална гвардейска част – гр. София.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Конкурс за войнишки длъжности – Национална гвардейска част, София

Военен отдел |