ПРОТОКОЛ

За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК

Методика за конкурс за старши счетоводител

Кариери |