СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

на Договор за възлагане на обществена поръчка с номер на р-н „Слатина“ РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021 г.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК

Споразумение за прекратяване по обществена поръчка №РСЛ-ДГ55-11/24.02.2021г.

Открити процедури, Профил на купувача |