СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Информираме ви, че на 08.09.2022г. на територията на район „Слатина“ ще бъде извършена дезинсекция срещу комари и дезакаризация (обработка с биоцидни препарати срещу кърлежи) на зелените площи, в т.ч. детски площадки, междублокови пространства и градини. Обработката ще започне около 06:30 ч. и е с очаквана продължителност до 11:00 ч., като ще бъде извършена от 6 екипа с помощта на специализирано ULV оборудване, монтирано върху високопроходими превозни средства. Използваните биоциди са разрешение за употреба от Министерство на здравеопазването и при правилна употреба няма риск за живота и здравето на гражданите.

Молим жителите на района да се въздържат от посещение на зелените площи със своите деца и домашни любимци в деня на обработка.

Дезинсекция срещу комари и дезакаризация на 08 септември 2022 г.

Без категория |