О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
или в чужбина във военно формирование 24430 – гр. Троян

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК

Обява за конкурс – войнишки длъжности гр. Троян

Военен отдел |