О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно
формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ

ОБЯВА – конкурс Командване за логистична поддръжка в страната и чужбина

Военен отдел |