03.10 – Тестване на системата за ранно предупреждение

Скъпи съграждани, 

На 03.10.2022 г. от 11:00 часа ще се тества националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. 

В изпълнение на заповед №СОА22-РД09-1687/30.09.2022 на кмета на Столична община и на основание чл. 46 ал. 1 т. 2 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При теста ще чуете силен звуков сигнал. Не се притеснявайте, това е само профилактика.

С уважение,

Район „Слатина“

03.10 – Тестване на системата за ранно предупреждение

Последни новини, Съобщения |