25.11 – Пункт за опасни отпадъци пред район „Слатина“

Скъпи съграждани,

Това е информация за предстоящия мобилен пункт за район „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт за район „Слатина“ ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:
25.11.2022 г. (петък) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
• Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

 

25.11 – Пункт за опасни отпадъци пред район „Слатина“

Последни новини |