РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (пълен текст) – ВИЖ ТУК

 

Издадено е разрешение за строеж  № Б- 192/15.12.2022г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“    от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“

ТРЕТИ ЕТАП – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТ  ул. “ГЕО МИЛЕВ” ДО УЛ. „КАЛИМАНЦИ” И НОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ ПО УЛ. „АТАНАС УЗУНОВ”

Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. ”Сердика”, №5, стая 212.

На основание чл.215, от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ-СО в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

Разрешение за строеж  № Б- 192/15.12.2022г. за „Основен ремонт на ул. „Николай Коперник“, етап III

Актуална информация, Съобщения |