Актуално за компенсациите на родителите за неприети деца до 3 години

ОБЯВА-КОМПЕНСАЦИИ ПМС№7

АКТУАЛНО ЗА  КОМПЕНСАЦИИТЕ

НА РОДИТЕЛИТЕ   ЗА  НЕПРИЕТИ  ДЕЦА  ДО  3 ГОДИНИ

В Държавен вестник, брой 7 от 24 .01.2023г. е публикувано  Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, касаещо компенсациите за неприети деца в общински ясли и детски градини с яслени групи до тригодишна възраст .

Съгласно чл. 5 от ПМС№7, СО район „Слатина“ приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини.

Условията и сроковете остават, както са определени с ПМС № 231 от 1 август 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г.

Актуално за компенсациите на родителите за неприети деца до 3 години

Актуална информация, Важни съобщения - начало, Последни новини, Съобщения |