Заповеди за доброволно премахване в 30-дневен срок на гаражни клетки с номера от 217 до 225, от 227 до 230 и от 232 до 235 на територията на район „Слатина“

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПО-ДОЛУ:

З-д РА-30-1032

З-д РА-30-1033 за 233 З-д РА-30-1034 за 232

З-д РА-30-1035 за 230

З-д РА-30-1037 за 224

З-д РА-30-1037 за 228

З-д РА-30-1037 за 229

З-д РА-30-1038 за 227

З-д РА-30-1039 за 225

З-д РА-30-1041 за 223

З-д РА-30-1042 за 222

З-д РА-30-1043 за 221

З-д РА-30-1044 за 220

З-д РА-30-1045 за 219

З-д РА-30-1046 за 218

З-д РА-30-1047 за 217

Заповеди за доброволно премахване на клетки от 217 до 235

Съобщения |