Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

Можете да се запознаете с пълния текст на обявата на следния линк: 

ОБЯВА – ВГС

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба

Военен отдел |