Столична община – район „Слатина“ обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 бр. в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”:

Пълен текст на обявата: Обява, УТКР, 20.01.2022

Столична община – район „Слатина“ обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 2 бр. в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

Кариери |