О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ

за поддържане на общинските зелени площи на територията на района на територията на район „Слатина’

 

Основни дейности:

Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на район „Слатина”, в т.ч. обществени градини и паркове,  поддръжка на вътрешно-квартални и алейни пространства.

Кандидатите трябва да имат опит в работата с професионални моторни коси тип “тример”.

Необходими документи за кандидатстване:   

  1. Заявление до Кмета на район „Слатина’’ с телефон за контакт.
  2. Автобиография /CV/.
  3. Копие от диплома за завършено образование.

 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” No 67, деловодство,  работно време – 08.30 до17.00 часа

 

Телефон за информация: 02/8706503

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – КОСАЧИ

Кариери, Обяви, Последни новини |