ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности и изрично предвидената възможност в Насоките за кандидатстване, районната администрация ще приема заявления за кандидатстване по процедурата не по-късно от 17:00 часа на 10.05.2023 г.

ВАЖНО във връзка с кандидатстването по проект за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I

Актуална информация, Етажна собственост, Обяви, Последни новини, Съобщения |