ПИСМО – ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Заповед № СОА23-РД09-521/17.02.2023 г. на Кмета на Столична община и чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 46, ал. 1. т. 12 от ЗМСМА, във връзка с Указ № 28/31.01.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г. (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г .), Решение № 1683 – НС/ 16.02.2023 г. определям дата за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии (СИК) и при необходимост за подвижна избирателна комисия за избиратели с трайни увреждания за провеждане за избори за Народно събрание в район „Слатина“, Столична община на 24.02.2023 г., петък от 13,00 часа в заседателната зала /стая 308/, ет. 3 в сградата на районната администрация, намираща се на бул. „Шипченски проход“ № 67.

В консултациите участват представителите на парламентарно представените партии в 48-то Народно събрание на Република България.

С пълния текст на заповедта на кмета на район Слатина можете да се запознаете тук: Консултации СИК 24.02.2023

 

Дата за провеждане на консултации за състава на секционни избирателни комисии (СИК) за 49 НС на 02.04.2023

Актуална информация, Без категория, Важни съобщения - начало, Избори за 49 НС - 02.04.2023, Последни новини, Съобщения |