Информация за мобилните събирателни пунктове за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2023г,

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви за графика на фирма БалБок за мобилните събирателни пунктове за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2023г,. като:

  • Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./;
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност

В останалото време през годината допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook и на тел. за контакт 070 011 750.

СЪГЛАСУВАН ГРАФИК ЗА МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

Район „Слатина“ – СО

Информация за мобилните събирателни пунктове за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2023г,

Актуална информация, Последни новини, Съобщения |