С пълния текст на обявата можете да се запознаете на следния линк: 

ОБЯВА (СКС)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Без категория, Военен отдел |