Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

Военен отдел |