Можете да се запознаете със списъка с допуснати и недопуснати кандидати във връзка с обявен конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” от тук: 

списък на допуснати и недопуснати кандидати

Списък с допуснати и недопуснати кандидати във връзка с обявен конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация”

Кариери |