Уважаеми граждани на район Слатина,

 

За Ваше улеснение, прилагаме утвърдените от МРРБ документи за Учредяване на сдружение на етажна собственост и последващи решения на сдружението, във връзка с кандидатстването по проект за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I.

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС
Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС
Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС
Приложение 4_Споразумение за създаване на СС
Приложение 5_Справка за ССО
Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС
Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
Приложение 8_Протокол от ОС на СС
Приложение 9_Декларация – нечлен на СС
Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

 

 

 

 

Утвърдени от МРРБ документи за Учредяване на сдружение на етажна собственост и последващи решения на сдружението, във връзка с кандидатстването по проект за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I.

Актуална информация, Етажна собственост, Обяви, Последни новини |