обява ИСДЕ

Столична община – район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка в отдел „Интеграция, социални дейности и екология”

Кариери |