обява ОКЕУС

Столична община – район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка в отдел „Образование, култура, електронно управление и спорт”

Кариери |