обява ПНО

Столична община – район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 щатна бройка в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Кариери |